Heemkundekring
“De Baronie van Cranendonck”

Welkom

Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Cranendonck te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ zich inspannen voor het behoud van het erfgoed. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving.

Activiteiten / Agenda

Op zondag 17 december gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck”  hun maandelijkse wandeling doen. Dit keer wordt het Sint-Janspad gelopen. Dit pad is 7 kilometer lang en gaat door de bosrijke omgeving van Soerendonk. Het doorkruist o.a. de locaties Het Moosje Water, De Vloeten en Molenheide en men komt in het rustieke centrum van Soerendonk o.a. bij het H. Hartplein. Ze komen langs camping Slot Cranendonck. De bijzonder aangelegde RWZI (Riool Water Zuiverings- Installatie) ligt op 100 meter vanaf de route.

Ze vertrekken om 9u30 vanaf de parkeerplaats bij het Schepenhuis (Blokker).

Iedereen is van harte welkom

Heemkamer

De Heemkamer van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ is gevestigd op het adres Nieuwstraat 71a te Budel.
Hier bent u van harte welkom op de donderdagen, 7 en 21 december 2023, telkens van 14.00-17.00 en 19.00-22.00 uur.

Op die momenten zijn ook leden van de Werkgroep Genealogie aanwezig.
Tijdens de avonduren is ook de Werkgroep Kadaster aanwezig.
De fotowerkgroep is iedere woensdagmorgen van 09.00-12.00 uur aanwezig op het adres Nieuwstraat 71a te Budel.

Over Cranendonck

Heemgebied en info

Aa-kroniek

Tijdschrift: Aa-kroniek
De Aa-kroniek is het tijdschrift van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ Dit verschijnt vier keer per jaar en bevat talloze ruim geïllustreerde artikelen over de (cultuur) historie van Budel, Dorplein, Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. De artikelen zijn vaak gebaseerd op interviews met oudere dorpsgenoten, op archiefonderzoek en literatuurstudie en bieden daarom veel nieuwe informatie over vroeger. Een jaargang bevat ca. 200-300 bladzijden en ook enige honderden afbeeldingen, meest nooit eerder gepubliceerde foto’s uit particulier bezit.

De inhoud van alle nummers van de Aa-kroniek kunt u via deze link vinden. Jaargang 2017 en vroegere kunt u online lezen en downloaden

Werkgroepen

Werkgroepen
Behalve de algemene activiteiten voor de leden en voor buitenstaanders, heeft zich in de loop der jaren binnen Heemkundekring ” De Baronie van Cranendonck ” een aantal werkgroepen gevormd. Groepen van mensen die zich bezighouden met een speciaal aspect van de cultuur en natuur van Cranendonck.

Vergadering van de werkgroepen

  • Werkgroep Aa-kroniek
  • Werkgroep Archeologie
  • Werkgroep Fotografie
  • Werkgroep Genealogie
  • Werkgroep Heemkamer en Bibliotheek
  • Werkgroep Kadaster
  • Werkgroep Monumenten
  • Werkgroep Natuurvrienden
  • Werkgroep website en social media

Lid worden

Lid worden

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” en wilt u deze steunen of mee uitbreiden, word dan lid van onze vereniging